Prawo cywilne

W JAKICH
SPRAWACH POMAGAMY

PRAWO CYWILNE

  • przygotowujemy i opiniujemy projekty umów oraz innych dokumentów
  • sporządzamy opinie prawne
  • reprezentujemy klientów przed sądami cywilnymi
  • dochodzimy odszkodowań
  • sporządzamy pozwy, pisma procesowe i środki odwoławcze
  • uczestniczymy w negocjacjach z kontrahentami
  • sporządzamy testamenty i reprezentujemy przed sądami w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku lub dział spadku
<