Prawo administracyjne

W JAKICH
SPRAWACH POMAGAMY

PRAWO ADMINISTRACYJNE

  • reprezentujemy strony we wszelkich postępowaniach przed organami administracyjnymi
  • pomagamy w uzyskiwaniu koncesji, zezwoleń, licencji i zaświadczeń
  • prowadzimy sprawy związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę

<