Prawo karne

W JAKICH
SPRAWACH POMAGAMY

PRAWO KARNE

  • reprezentujemy w postępowaniach karnych jako obrońcy lub pełnomocnicy oskarżyciela
  • doradzamy w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej
  • prowadzimy sprawy karno-skarbowe

<