Paweł Gugała

Paweł Gugała, wspólnik

Kontakt ze mną:
Tel.: +48 606 644 562
E-mail: pawel.gugala@sglegal.pl

Czym się zajmuję?

  • prowadzę sprawy przed sądami powszechnymi z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz karnego gospodarczego
  • doradzam w postępowaniach administracyjnych przed organami i sądami administracyjnymi
  • specjalizuję się w prowadzeniu sporów transgranicznych

Kim jestem?

  • absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Bonn
  • członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie (2010)
  • tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego
  • adwokatem wpisanym na listę prawników rekomendowanych przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

<
<
<