Reprezentujemy naszych klientów:

 • przed sądami wszystkich typów i instancji
 • przed organami administracji i prokuratury
 • w postępowaniach arbitrażowych
 • w branżowych postępowaniach dyscyplinarnych

Wspieramy lub reprezentujemy naszych klientów w negocjacjach i kontaktach handlowych.

Sporządzamy:

 • opinie prawne
 • projekty umów, statutów i innych aktów prawnych
 • pisma procesowe
 • środki zaskarżenia (tj. zażalenia, apelacje, sprzeciwy, skargi kasacyjne itp.)
 • ekspertyzy, analizy, opracowania
 • tłumaczenia tekstów prawnych

Oferujemy także inne usługi prawne, takie jak:

 • prowadzenie negocjacji
 • przeprowadzanie audytów prawnych, due diligence
 • obsługę korporacyjną

Jak i gdzie działamy?

Oferujemy zarówno stałą obsługę, jak i jednorazową pomoc w rozwiązaniu problemów prawnych.
W zależności od życzenia klienta porad prawnych udzielamy w kancelarii, telefoniczne, mailowo oraz u klienta.
Działamy w całym kraju współpracując z adwokatami, radcami prawnymi i prawnikami o dużym doświadczeniu zawodowym w różnych specjalizacjach.
W przypadku spraw transgranicznych współpracujemy z prawnikami z innych krajów, głównie z krajów niemieckojęzycznych.

W JAKICH
SPRAWACH POMAGAMY

PRAWO HANDLOWE

 • doradzamy przy tworzeniu, łączeniu, przejmowaniu, przekształcaniu i likwidacji spółek
 • przygotowujemy analizy prawne
 • doradzamy w zakresie bieżącej działalności spółek
 • obsługujemy organy spółek
 • przeprowadzamy postępowania upadłościowe i naprawcze oraz due diligence
 • sporządzamy dokumentację prawną do emisji obligacji i wykonujemy obowiązki administratora zabezpieczeń

KONTAKT
Z NAMI

Zadzwoń lub napisz do nas:

telefon: +48 22 370 23 20
e-mail: kancelaria@sglegal.pl

Zapraszamy do naszej kancelarii:

ul. Marii Rodziewiczówny 1 lok. 808
04-187 Warszawa

logos2SG LEGAL SIEROTA GUGAŁA Spółka Jawna z siedzibą w 04-187 Warszawie przy ul. Marii Rodziewiczówny 1 lok. 808, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543273, NIP 1132885183